2014

Budowa budynku usługowo – handlowego z częścią mieszkalną przy ul. Królowej Jadwigi w Brzesku.

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Czarodziejskiej w Krakowie.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Meiera w Krakowie.

Przebudowa pomieszczeń budynku Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, polegająca na dostosowaniu budynków do obowiązujących przepisów ujętych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz przepisów p.poż.

Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Pękowickiej w Krakowie.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami w piwnicach i stanowiskami parkingowymi przy ul. Niebyłej w Krakowie.