2009

Zespół hal magazynowych z zapleczami socjalnymi i biurowymi w Kowalach Gm. Kolbudy Górne
Nadbudowa na cele mieszkalne poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ariańskiej w Krakowie.

Budynek mieszkalny wielorodzinnych z garażami w piwnicach i stanowiskami parkingowymi przy ulicy Niebyłej w Krakowie.

Budynek stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Wieliczce.