2013

Budowa zespołu mieszkalno – usługowego z garażem podziemnym przy ulicy Halszki w Krakowie.

Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziałem na siedem segmentów (3 + 4) z garażami podziemnym przy ul. Czarodziejskiej w Krakowie.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ulicy Meiera w Krakowie.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Garbarskiej w Brzesku.

Budynek mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ulicy Friedlaina w Krakowie.

photo_02

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami w parterze przy ul. Czarodziejskiej w Krakowie.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku przy ul. Nowy Świat w Tarnowie.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku zaplecza Rejonu Dystrybucji Dąbrowa Tarnowska przy ul. Oleśnickiej w Dąbrowie Tarnowskiej.