o_firmie

Specjalizujemy się w projektowaniu i sprawowaniu nadzoru nad realizacją instalacji elektrycznych.

Posiadamy doświadczenie w realizacji obiektów oraz instalacji w obiektach kubaturowych:

  • użyteczności publicznej,
  • przemysłowych,
  • handlowych,
  • sportowych,
  • hotelowych,
  • usługowych,
  • budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego,

oraz obiektów liniowych:

  • przyłączy, sieci energetycznych kablowych i napowietrznych,
  • oświetlenia ulicznego i terenów zewnętrznych.