2012

photo_01

Budynek mieszkalnego wielorodzinny z usługami, garażem podziemnym przy ulicy Radzikowskiego w Krakowie.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi przy ulicy Wodnej w Krakowie.

Budynek usługowo mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wielgusa w Krakowie.

Cztery domy w systemie bliźniaczym przy ul. św. Jacka w Krakowie.

Budynek wielorodzinny z usługami przy ul. Wieniawskiego w Krakowie.

Obiektu hotelowy ( hostel ) z wbudowanymi usługami gastronomicznymi oraz budowa obiektu hotelowego połączonego przewiązką z istniejącym budynkiem hotelu przy ul. Bolesława Śmiałego w Tyńcu.

Rozbudowa budynku hotelu Fero o ogród zimowy przy ul. Bolesława Śmiaego w Krakowie.

Trzy budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej z garażami w parterze przy ul. Czarodziejskiej w Krakowie.

Budowa krytej ujeżdżalni przy ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu.

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pierwszego piętra budynku żłobka z przeznaczeniem na lokale biurowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Goslara 5 w Tarnowie.

Pawilon handlowo – usługowy przy ul. Zbylitowskiej w Tarnowie.

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń zespołu szkół ogólnokształcących nr 4 na potrzeby poradni psychologiczno – pedagogicznej na oś. Legionów w Tarnowie.