2010

photo_03

Zespół budynków mieszkalno – usługowy z garażem podziemnym przy ul. Pod Fortem w Krakowie.

Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i garażami boksowymi w parterach oraz garażem podziemnym, miejscami parkingowymi przy ulicy Halszki w Krakowie.

Budowa dwóch domów jednorodzinnych wolnostojących i dwóch garaży wolnostojących przy ul. Wielogórskiej w Krakowie.

Budynek usługowy gastronomiczno – biurowy na placu Żwirki i Wigury w Brzesku.

Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego na hotel przy ul. Brodzińskiego w Krakowie.

photo_04

Zespół budynków wielorodzinnych mieszkalno – usługowych z garażami podziemnymi przy ul. Dębowej / Krasickiego w Radomiu.