2007

Cztery budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej przy ul. Salezjańskiej w Krakowie.

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku przedszkola na cele mieszkalne przy ul. Ochronek w Tarnowie.

Budynek biurowy przy ul. Suchej w Krakowie.

Sześć domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Jurajskiej w Bolechowicach.

Rewitalizacja kompleksu dawnej strzelnicy z adaptację na obiekt użytkowy z garażem podziemnym przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie.

Przebudowa stropodachu budynku na dach dwuspadowy z zagospodarowaniem powstałego poddasza na pomieszczenia terapii zajęciowej oraz pomieszczenia mieszkalne przy al. M.B. Fatimskiej w Tarnowie.

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie przy ul. Robotniczej w Tarnowie.

daptacja segmentu środkowego Budynku Seminarium Duchownego na bibliotekę i czytelnię przy ul. Piłsudskiego Tarnowie.

Rozbudowa budynku muzeum przyrodniczego w Ciężkowicach.