2005

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Księcia Józefa w Krakowie.

Projekt Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa przy ul. Zarzecze w Krakowie.

Szkoła językowa przy ul. Barbackiego w Nowym Sączu.